Защо да четем Карл Ясперс?

Мисленето започва там, където то самò си поставя граници: преди всичко границите между това, което можеш да знаеш, и онова, което не можеш да знаеш. Карл Ясперс почина преди 50 години. Творчеството му поставя въпроси за разума и трансценденцията, за атеизма и вярата в Откровението, които и днес са толкова актуални, колкото някога. Във време, когато липсват ориентири, Карл Ясперс посочва какво е философия и защо е нужна философия. [...]

Загубата на бъдещето

Защо едни събития се вписват в миналото, а други отпадат? И може ли разпадът на хоризонта на бъдещето, както става например в днешна Русия, да доведе дотам, че миналото да се превърне в архипелаг от несвързани помежду си елементи. Нашата епоха се характеризира с интензивно и ускоряващо се производство на миналото, с изчезването на актуалността и насочеността към бъдещето. Но миналото, което се натрупва в музеите, архивите, мемориалите, може да бъде двояко. [...]

Тайната война

През август 1939 г. висш британски чиновник кърши ръце пред обърканите съобщения, които се получават във Форин Офис за отношенията между Берлин и Москва. „Когато се опитвахме да оценим стойността на тези тайни доклади – казва той – изпадахме в положението на главатаря на Четиресетте разбойници, който отбелязал с тебешир вратата на Али Баба и след това открил, че Моргана е нанесла подобни знаци на всички врати на улицата, така че нищо не подсказвало коя е правилната.“ [...]