Държавен приоритет ли е Пловдив 2019? Разговор с Мариана Чолакова

Смисълът на проекта „Европейска столица“ е хората, гражданите да са активните. И нашето решение като граждани да напуснем групово, всички заедно Управителния съвет, бе продиктувано и от това, че квотата на политиците в УС се увеличи, неглижира се гражданското участие. Самият проект е много добър лакмус за диалога между граждани и политици. [...]