Накъде отива Европа?

„Накъде върви Европа?“ не е въпрос, който може да се зададе: бъдещето не е дестинация, нацията не е кораб, а пилотът не е личност, а система, студен разум, обслужван от електрически машини. Въпросът експериментира с търсения отзвук, с глухата тревога, която се сплита с диханието на хората, с вибрациите на земята, със странното поведение на животните, с климата, който раздира сърцата. Преобръщането на полюсите е на път, трябва да сме наясно. Хиперорганизацията премазва човешкото като индивид, като семейна двойка, група, общност, нация, то потиска живота и признава само юридическо-административните категории. [...]

Внимание! Напускате западния сектор!

Когато човек погледне кои страни са подписали декларацията против унгарския закон срещу ЛГБТИ, картината е недвусмислена. Тук – компактна област от Швеция до Италия, там – компактна област от Полша до България, чиито правителства не са подписали декларацията. Изтокът срещу Запада: точно тази разломна линия Виктор Орбан искаше да прокара със своя закон. В Брюксел конфликтните различия между Изтока и Запада бяха заобикаляни за дълги периоди от време – докато Орбан не принуди всички да направят признания. [...]