Баба Величка

Ден Възкресение. Отивам на къщата от детството и девството. Слизам на чешмата в долния край на селото. На нея отскоро има сложена възпоменателна плоча, дело на наша роднина през няколко дувара, която указва, че чешмата е строена през 1913 г. от нашия праотец Христо Проданов Колев, загинал три години по-късно при Битоля по време на Първата световна война и син на нашия прапраотец уста Продан Колев, участвал в изграждането на първото, източно крило на Априловската гимназия и на множество църкви из цяла България. [...]