Културната задача на Халите. Разговор с Александър Кьосев

Културната задача на Халите. Разговор с Александър Кьосев

Халите имат много особена съдба. Между всички тези сгради на Банския площад, които се строят, за да поставят съдбата на ориенталската джамия в европейски кавички, Халите са най-модерната сграда. Спори се дали фасадата им е в сецесион или ампир, но според мен спорът е безпредметен, защото Халите, подобно много други сгради в София, съчетават най-различни стилови елементи. Но най-важното е, че вътрешното им пространство е било за времето си много модерно със стоманено-бетонната си конструкция. А и политическата задача на Халите е била много важна: като модерен европейски пазар те са замислени да изместят дивата шарения на бившия османски пазар, намирал се пред джамията. Халите изпълняват задачата си, „ориенталщината“ е унищожена и е заменена с едно модерно европейско пространство, строено по модела на Парижките хали (други ги оприличават на парижкото Пти Пале). Целта за пореден път е била да се покаже, че София е европейски град. В тази патриотична и визуална задача тогавашните кметства влагат много усилия и много пари. Няколко поколения от кметове и общински управи упорстват в създаването на този европейски и патриотичен спектакъл: нека всички видят, че София не е вече мизерният стар османски град, западнал през XIX в. заради земетресение и пожари. [...]

Наследство в риск. Разговор с проф. Тодор Кръстев

Халите включват различни пластове от историята на града. Всичко това ги прави не само търговска площ, а и културно пространство, в което се преплитат материални и нематериални ценности; място за среща на хората не само със стоки и продавачи, а и с културата на града. От обществен интерес е да бъде съхранена тази ценност. Но осъзнаването на ценността е предполагало държавата, респективно НИНКН, задължително да дефинира точни правила за нейното опазване и развитие, с които да се съобрази всеки потенциален купувач. [...]

По повод Халите, баните, паметниците

Щял бил „Ащром“ (чужда компания) да продаде на „Кауфланд“ (чужда компания) Софийските хали. Като нищо! Частен имот, както и да погледнеш. Кой навремето го хариза (напълно официално), знаем всички. Само че има едно „но“, режима на паметник на културата. Това значи – външност, същност, функции, конструкции, детайли, материали – се пазят безсрочно колкото може по-плътно до оригинала! Не само фасадите... Вътрешното преустройство, което „Кауфланд“ предлага, може да е идеално за фирмения бизнес, но какво от това! [...]

История, култура и съвременна търговия. Разговор с Тодор Левенов

Действително сградата на Централните хали е специфична – тя носи в себе си история, традиции, култура. Мотивите на Кауфланд да я включи в своите инвестиционни планове не са толкова свързани с имиджови стратегии, колкото с възможността да присъстваме в централната градска среда и нейната разнообразна аудитория. През последните години районът се развива, става средище на културни събития, ние имаме традиции да участваме в различни фестивали, които се случват наоколо, и имаме поглед върху посетителите им. [...]