Западът има ли бъдеще?

Европа, САЩ и Канада все още са в завидно положение. Вярваме, че това се дължи на привлекателността на нашите „ценности“ и на нашия начин на живот. Ала то се дължи най-вече на възхода, постигнат през вековете от европейската империя – по-скоро на онова, което сме били, отколкото на това, което сме – а също и на безплатната закрила, осигурена от американската империя. Въпреки нарастващите съмнения в надеждността на тази защита ЕС отказва да създаде сигурна европейска отбрана. [...]

Не отписвайте САЩ като сила

Да, светът става все по-малко американски и все повече многополюсен. Делът на САЩ в световното производство е между 20 % и 22 %, малко преди Китай, но е по-нисък от този на Европейския съюз. Що се отнася до инвестициите в изкуствения интелект и комуникациите, там САЩ са просто една от силите и нямат голям аванс пред останалите. В този свят, доминиран от четири или пет велики сили, Съединените щати би трябвало повече да наблягат на дипломацията, тъй като военните им сили ще са им от все по-малка полза. [...]