Социалното измерение на музея

Музеят се обръща към всички – чрез своята история и възможности. Това е демократично пространство, което служи на обществото, за да могат хората вътре в него не само да получават знания, но и да изразяват своето мнение. Тази по-широка дефиниция препраща към идеята защо музеят трябва да бъде финансиран и защо държавата и общините отделят за него обществен ресурс. А Центърът „Помпиду“ е може би от първите музеи, въплъщаващи тази идея. Тази година той навършва 45 години и изцяло се справя с днешните предизвикателства. [...]

Александър Оскар – Памет и морална отговорност

Никога няма да забравим акта на спасението на евреите в старите предели на Царство България, за което имат заслуга дейците на БПЦ, политици, общественици, както и най-обикновени хора, които рискуват собствения си живот и благополучие и се обявяват срещу депортацията на евреите в лагерите на смъртта. Но ние също така смятаме, че българската държава носи отговорност за съдбата на евреите, депортирани от Северна Гърция, Вардарска Македония и град Пирот. Това са 11 343 евреи, почти всички от тях загиват в Треблинка. [...]