Спорът за „спасението“ и „оцеляването“. Разговор с Надеж Рагару

Спорът за „спасението“ и „оцеляването“. Разговор с Надеж Рагару

В различни периоди дискусиите за миналото на евреите в България и в окупираните територии са служели за дефинирането на различни политически, национални или социални идентичности. Дебатите са бивали твърде остри, но по същество са се въртели около въпроса за това каква е йерархията на заслугите за „спасяването“. Учудващо е, че всички – или почти всички – протагонисти в тези контроверзии винаги са имали като общо помежду си следните три постулата: те приписват на цялото българско общество куража и моралния интегритет, проявен от отделни личности; по някакъв начин говорят за евреите в пасивен залог – онези, които „бяха спасени“, сякаш самите евреи не са участвали активно в защитата на своите права и на своето оцеляване; противопоставят разказа за Холокоста (извън България) и разказа за „спасяването“ (що се отнася до България). Това, че 48 000 евреи от България, което ще рече почти всички евреи, носителите на българско гражданство, са оцелели в тази война, е забележително! Но защо е това желание да се „пропускат“ онези 11 343 евреи, които са били депортирани? Всъщност, ако не се посочват депортациите от окупираните територии, то няма как да се разбере процесът, който е довел до решението да се отложат, а после и окончателно да се отменят депортациите на българските евреи. [...]

Праведниците сред нас

Няколко искрици в нощта… Наричат ги „Праведниците сред нациите“. Знаем техните имена, вписани в регистъра на честта на „Яд Вашем“ в Йерусалим. Дърветата, засадени в тяхна памет, задават очертанията на особена и вълнуваща улица: вървите там и си възвръщате вярата в човечеството. Признавам, че в личен план тяхната история не е част от моята. Не съм срещал никого от тях по пътя си, не и по време на войната. Нито един от нашите съседи християни не рискува живота си, за да приеме, скрие или спаси приятел евреин или децата му. [...]

Разкази за доброто в трудно време. Разговор с Вили Лилков

Покрай изследванията си за съдбата на хора, осъдени от Народния съд, установих, че много евреи са свидетелствали за помощта от бивши народни представители в периода на действие на Закона за защита на нацията. Така постепенно се появи идеята да опиша как българите са се отнасяли към евреите в годините на ВСВ. Убеден съм, че спасението е станало факт, защото хора от всички слоеве на българското общество са оказвали подкрепа на евреите. И това се дължи на добрата интерграция на евреите в българското общество. [...]

Александър Оскар – Памет и морална отговорност

Никога няма да забравим акта на спасението на евреите в старите предели на Царство България, за което имат заслуга дейците на БПЦ, политици, общественици, както и най-обикновени хора, които рискуват собствения си живот и благополучие и се обявяват срещу депортацията на евреите в лагерите на смъртта. Но ние също така смятаме, че българската държава носи отговорност за съдбата на евреите, депортирани от Северна Гърция, Вардарска Македония и град Пирот. Това са 11 343 евреи, почти всички от тях загиват в Треблинка. [...]