Ужасяващ гений

Ужасяващ гений

Как можем да определим и ситуираме този ужасяващ гений, който надхвърля и своята, и нашата епоха с всичките им научни, интелектуални, духовни трансформации? Бароков писател в класическия век, янсенист сред католиците, песимист сред хуманистите, диалектик сред картезианците, вярващ сред учените, играч сред вярващите, Паскал не може да бъде отъждествен с никоя школа, с никое направление. „Аз съм сам“, Je suyis seul, живее, както пише той. Как да свържем многото, често противоположни пътища, които се пресичат в него? Строг и последователен ум, той стига до нас разпилян на фрагменти. Превъзходен мислител, възхитителен учен, изключителен християнин, за него не може да се каже, че е философ, „математик, проповедник, нито красноречив, а почтен човек“, т.е. изградена и завършена личност в изкуството на живота, универсалното качество, което той единствено харесва. Паскал е класик не защото е съвършен, а защото надхвърля забравите и раните на времето и все така ни говори за най-живите и страстни въпроси на нашето съществуване. Той знае, че ако пишещият иска да бъде разбран, трябва така да разсъждава, сякаш разговаря, и неговите мисли са „породени от обикновени житейски събеседвания“. [...]

Сферата на Паскал

В този малодушен век абсолютното пространство, което вдъхновило хекзаметрите на Лукреций, абсолютното пространство, което за Бруно било освобождение, се превърнало за Паскал в лабиринт и бездна. Той ненавиждал Вселената и искал да се покланя на Бога, но Бог бил за него по-малко реален от ненавистната Вселена. Съжалявал, че небосводът не може да говори, сравнявал нашия живот с живота на корабокрушенци сред пустинен остров. Чувствал постоянното бреме на физическия свят, чувствал шемет, страх... [...]

Думи на Блез Паскал

Паскал казваше за авторите, които казват, говорейки за творбите си, моята книга, моя коментар, моята история и пр., че приличат на буржоата с личен имот в града и винаги с едно у мен на устата. По-добре би било – добавяше – да казват нашата книга, нашия коментар, нашата история и пр., като се има предвид, че обикновено в това чуждото имане е повече, отколкото тяхното собствено. Паскал се подиграваше на Геометрията на Арно като на шмекерия. Той имаше друга, по-хубава геометрия. Проявяваше прилежание само относно морала. [...]

Християнското предложение на Паскал

Атаката на Паскал срещу йезуитите и казуистите е колкото политическо, толкова и религиозно дело. Той представя сам себе си като абсолютно самотен човек, без никаква власт, без да има зад себе си партия, нито обществена позиция, без институционална или професионална обвързаност, безразличен към заплахите, възникнали в резултат на независимостта му. Цялото влияние, което той има, се корени в словото му, цялата му власт се дължи на неговата способност да се справя почтено в ситуация, в която виреят най-объркани мнения. [...]