Да не заменяме комунистическата надменност с либерална. Разговор с Бойко Пенчев

Оценностяването на „родното“ и „родовото“ не бива да бъде подминавано с лековата насмешка. „Консервативната революция на 60-те“ е сложен феномен, който е специфичен отговор на проблеми, генерирани в социалистическата култура, но той има и по-дълбоки, универсални корени. Една от най-отблъскващите черти на комунистическото мислене е интелектуалната надменност, непоколебимата увереност, че знаеш правилните отговори, а всички останали са клетници, неспособни да прозрат механизмите на историята. [...]

Формата винаги е недостатъчна. Разговор със Станислав Памукчиев

Ние постоянно опредметяваме духовна и душевна енергия. Художникът е обречен на глина, на боя, на някакъв вид материалност. Това вчувстване, а сетне и материализиране някой път преживявам като грях. Успокоението ми е, че създавам символни знаци и че срещата с тях може да ни върне „горе“. Дон ДеЛило казва, че „ние сме работници в асансьор“. Нашата артистична интуиция хваща съдържания незнайно откъде и се опитва чрез визуализации и символизации да им намери присъствие, те да бъдат ключ към тези съдържания. [...]

Разговор след атентата

Не знаем дали Троянската война с нейните герои се е случила така, както гласи преданието. Това би могло да е фикция. Наистина археолозите намират нещо, опитват се да го интерпретират, ала това, което е останало от античния свят, е историята на Омир. Думите надживяват всичко друго. Ние четем „Война и мир“ на Толстой и имаме ясна представа за руския генерал Кутузов. Останал е само героят на Толстой, който има малко общо с историческата фигура. Човекът на изкуството има последната дума. [...]

Страховете и утрешният свят. Разговор с писателя Жан-Кристоф Рюфен

Да, сигурно щеше да ни е по-лесно, ако човечеството беше само един-два, а не осем милиарда души. Но какво да правим с „останалите“? Звучи безчовечно и тъкмо това може да даде подтик за крайни решения, включително и за биотерористични атаки. Настоявам, че трябва да спазваме „границата“. Става дума за истинската граница на човешката екология, която зачита човешките същества и се бори за бъдещето на планетата. Но тя трябва да го прави заедно с човечеството, а не срещу човечеството. [...]

Воев и раждането на бунта. Разговор с Биляна Кирилова

Моята творческа необходимост да направя този филм е любовта и признателността ми към Димитър Воев – за всичко, което ми е дал с неговите думи и музика. Исках да направя нещо красиво и искрено за него, като израз на чувствата ми, а съдбата предопредели моето изразно средство да е киното… и така се стигна до филма. Преди да се захвана, съпреживявах творчеството му лично или с малка група приятели. Не знаех нищо за него, но имах чувството, че го познавам и даже че сме близки и си приличаме, само чрез неговите думи и музика. [...]

Калуди Калудов на 70. Разговор с прочутия тенор

Живот, изпълнен с много пътувания, с много учене – през цялото време трябваше да уча различни неща, често твърде бързо. Изпълнил съм много роли. Където са ме канили веднъж, след това са продължили да ме търсят. Значи не съм бил чак толкова зле. Да ти кажа какво беше за мен най-хубавото. Не само пях във времето на разцвет на операта. Но и пях на различни места по света с Карло Бергонци, Пласидо Доминго, Лучано Павароти, Хосе Карерас, Нийл Шикоф, Сергей Ларин, Владимир Атлантов, Луис Лима, Алфредо Краус. [...]