Силата на периферията

Ежегодният фестивал steirischer herbst в Грац е сред най-старите международни интердисциплинарни събития. Основан е през 1968 г. като опозиция на националистическите културни нагласи, развива модерното изкуство в областта на танца, музиката и визуалните изкуства. През 2018 г. директор на фестивала става Екатерина Дьогот, която поставя ясен фокус върху съвременното визуално изкуство и създава поредица от големи изложби около определен тематичен фокус. [...]

Давид Албахари и музиката на тишината

„Що се отнася до думите, си мисля, че отсъствието им е по-важно от присъствието“, ми каза Давид Албахари (1948–2023) преди дванайсет години. Тогава той дойде в София, за да представи своите микроразкази, издадени в сборника „Кравата е самотно животно“. „Не само разказите, но и романите, които пиша, са кратки. Биха били много по-дълги, ако аз им позволя да станат такива. Но не го правя“... Вече познавахме на български „Стръв“, „Пиявиците“ и „Лудвиг“, а после в превод излязоха още два романа – „Братът“ и „Гьоц и Майер“. [...]