Поколения и кризи

Отбелязвайки в този брой стогодишнината от рождението на поета Александър Вутимски (1919–1943), няма как да не обърнем поглед и към „поколението на 40-те години“ – разнолико, но исторически етапно, на което също е съдено да се превърне в „поколение на прехода“ – само че от следосвобожденска България към НРБ. Става дума, ако възприемем формулата на културфилософа Стефан Попов, за „четвъртото българско поколение“. [...]