Стихове за помирение

На 5 октомври 1991 г. в дома си е убит поетът Милан Милишич. Снарядът е дошъл откъм морето, наслуки. В близост до къщата на поета няма военни обекти, ако не броим за военен обект целия Дубровник. Този, който е стрелял, не ще узнае нивга, че е убил човек, а е твърде вероятно и никога да не е чувал за Милан, никога да не е докосвал и с поглед името му по културните страници на вестниците или под негова снимка върху задната корица на книга на витрината на някоя предвоенна белградска, новосадска или подгоришка книжарница. [...]

Схолии върху борбата с времето

Сигурно е важно, че книгата за разкаянията и утешенията на Цочо Бояджиев започва с три празни страници. Една бяла и две сиви. Не знам тайната на този символ. Може да е намек за дългото безмълвие, което според мъдреца от Самос трябва да предшества всяко философстване. А може би това са белите и сивите пътища, по които шества Парменидовата колесница. Или е апейронът, който никой стих не може да обхване, защото е по-стар от стихиите. [...]

Като грохот на вълни

Змии, кости, червеи и мрак населяват поезията на Дилън Томас. Погълнати и преливащи един в друг образи, както е показала и Люба Халева на корицата на новото издание, тези апокалиптични картини напояват стихотворенията на уелския писател. Екстатичен, трескав, пенлив (Дилън на уелски значи „море“), боботещ като грохота на разбиващи се вълни, гласът му е споил песните на древните моряци, дочути в сънища от ранните години, със страховитите видения на Уилям Блейк. [...]

Томленията на любовта

„Неизбежна ли е любовната мъка?“, попитали Ролан Барт след излизането на книгата му „Фрагменти на любовния дискурс“. „Да, мисля, че е неизбежна – отвърнал той – понеже страданието е неизбежно.“ Тази неизбежност на страданието, носено от нищото, от отсъствието и лишеността, е присъща на всяка човешка любов. Какво би могъл да добави към този любовен дискурс един средновековен мистик, дръзнал да говори за тайнствения опит на Божията любов? [...]

Чудовището Живот

„Чудовището“ е най-новият роман на Владимир Зарев и струва ми се, един от най-съкровените. Главният герой е остаряващ писател, който – благодарение на млада, интелигентна и красива журналистика, изпитва може би за последен път неволните влюбени трепети на сърцето. Поводът за срещата е желанието на младата жена да направи анкета със стария писател, която да превърне в книга. Постепенно срещите се превръщат за него в насъщни, докато не усети той, че е влюбен до уши. [...]

Вдъхновени разкази

Невидими са връзките между произведенията от две различни изкуства. Взаимодействията помежду им са част от онези тайнствени механизми, подхранващи всяко творчество, които носят имената асоциация, вдъхновение, отговор на незададен въпрос, тайнство, себеизричане. През 2018 г. 17 картини, собственост на Русенската художествена галерия, се превръщат във вдъхновение за 17 писатели, за да се създаде двуезичният сборник „Разкази, вдъхновени от картини. Stories Inspired by Paintings“ (на български и на английски език). [...]