Криза или упадък?

Няма криза във време на нихилизъм. Има вечно започване на упадъка. Вечно завръщане на подобието. Упадък в растежа? Да, разбира се! Нали растежът – този растеж, за който неспирно призоваваме в желанието си да излезем от кризата, – е в крайна сметка растеж на нищото. Искаме да има растеж на всяка цена, както и да е. Като се превърне това „както и да е“ в какво? Ценността няма мирис и може да се състои от каквото и да е. Икономическият растеж оправдава всичко. Ето дефиницията на нихилизма. Ето дефиницията на упадъка. [...]

Фотографският подход

Моментната фотография се ражда от желание, по-старо от самата фотография – желанието да се изобразят неща в движение. Това е било предизвикателство както за фотографите, така и за изобретателите. Не по-рано от края на 50-те години на ХIХ в. се появява стереоскопската фотография, която събужда илюзията за улавянето на тълпи и действия. Чрез тези стереографи моментната фотография виртуално се качва на сцената. [...]

Провалът на университетите

Проблемът не е интелектуален, а морален – хиперчувствителността на студентите. От страх, че идеите биха могли да предизвикат болка, младите хора изобщо не искат да се занимават с неприятни за тях идеи. Студентите се превърнаха в снежинки, които трябва да пазиш от опасни идеи – и то в университетите, които в края на краищата съществуват с едничката цел да има свободен обмен на идеи. Затварят се не само умовете на отделни индивиди, не – самите институции започват да се изолират. [...]