Удобен

Някои приказваха шепнешком, че се казвала Ася, други, също шепнешком, се хвалеха, че са я виждали да слиза от автомобил S класа. Била висока и пухкава; додето поглед стига, всичко било нейно – магазините по главната, леярната, шивашкият цех, въздухът. Ася. В квартал „Юг“ сградите са нагъсто, като любов в роман, човек вижда от прозореца на кухнята си какво готви съседката. Между блок 36 и 37 се появи дребен на ръст младеж. Той набра някакъв номер на телефона си. [...]