Божественият пламък

Божественият пламък

Изясняването на отношението между Данте и неговия век показва колко наивна е вярата на историцизма не само че може да възкреси миналото, такова каквото е било, но и че може да подчини поета на епохата. С индивидуалистичното си схващане за човека и създаването на литературния италиански, той е на прага на новото време. Ренесансът е отговорът, който дава Флоренция на предизвикателството на Данте, но самият Ренесанс се съдържа вече в Данте. Нека обаче не се поддаваме на изкушението да правим флорентинския поет преждевременно модерен, сякаш заради величието си той трябва да ни прилича и да споделя, пък било и несъзнавано, нашите понятия, ценности, нагласи, а да подемем неговото предизвикателство и да се запитаме как би съдил той днес нашите начини на живот, нашите форми на духовност и власт. Всъщност радикалната критика на неговото настояще, удивителната поетична и идейна новост на творчеството му не изстрелват Данте напред към нашия век, а встрани и нагоре, трансверсално спрямо мислите и действията, както на собственото му, така и на нашето, а и на всяко време. Поетът разчупва която и да е рамка. В това е гениалното своеобразие на този „разночинец от старо римско потекло“, който не може да бъде сведен нито до вярванията на съвремието му, нито до нашите предпоставки. [...]

Какво е Данте за мен

Мястото на Данте в италианската литература може да се сравнява само с мястото на Шекспир в нашата. Двамата придават телесност на душата на езика, приспособявайки се – единият по-съзнателно от другия – към неговите възможности в степента, в която ги предусещат. Самият Шекспир си позволява волности, оправдани единствено от неговия гений, до които обаче геният на Данте не прибягва. Да предадеш на бъдещите поколения един език, по-развит, по-изтънчен и прецизен от този преди теб, е върховното постижение на поета. [...]

Писмо до флорентинците

Милосърдното провидение на Вечния Цар, което в добрината си управлява небесата, без да забравя да бди над земните работи, е определило човешките дела да бъдат управлявани от Свещената римска империя, та да могат смъртните люде да пребивават в покой под тази висока власт и навсякъде, както иска природата, да живеят като граждани. За това свидетелства Свещеното писание, това се потвърждава, позовем ли се на разума, ала все пак истината не възликува, защото вакантен остава августейшият трон, целият свят излиза от орбитата си... [...]

Данте вчера и днес

Струва ми се, че ако Данте е всеобщо наследство (което е така, макар и той самият нееднократно да е предупреждавал, че е говорил за малцината достойни да го чуят), то в още по-голяма степен бихме имали основания да настояваме, че неговият глас може да достигне до мнозина днес, макар и това да не се е случвало в други времена, а е възможно да не се случи и в бъдеще; така че неговото послание би могло да докосне както незапознатите, така и посветените, и то по един съвършено нов начин. [...]

Юбилеят на Данте

Юбилеят на Данте продължава да вълнува италианците. Конференции, изложби, спектакли, концерти, филми, посещения на Дантевите места… Безспорно събитието от първа величина ще е изложбата „Ад“ (5 октомври–9 януари 2022 г.) в „Скудерие дел Куиринале“ в Рим. Тя ще поведе посетителите към неочаквани територии – историята и човешкото съзнание, понятията грях и наказание, проклятие и спасение. Кураторът Жан Клер е изследвал задълбочено темите за нихилизма, злото, възможността за изкупление. [...]