Боян Знеполски – Протести, популисти, демокрация

Боян Знеполски – Протести, популисти, демокрация

Тръмп и Путин принадлежат към различни политически категории. Между тях безспорно има прилика, но тя не трябва да скрива основното, а именно разликите в политическите системи и в историческия контекст. Тръмп беше президент на една стара демокрация, докато Путин е президент на страна, която като че ли не може да съществува извън модуса на империята. При Тръмп откриваме очевидни популистки черти – прослава на обикновените американци и отхвърляне на политическия истаблишмънт... При Путин ситуацията е съвсем различна – между него и руската история има структурно съучастие. Той иска Русия да бъде отново империя и той да бъде неин президент-император. По принцип популизмът оспорва статуквото, хули елитите, в Русия, напротив, Путин олицетворява политическата система, политическия елит. Властта е напълно централизирана и безконтролна, всички препятствия лесно биват отстранявани. Може би звучи парадоксално, но ако в Русия се появи популизъм, той няма да идва от Путин, а ще бъде насочен срещу него. [...]

Метаморфозите на популизма. Разговор с Димитър Вацов

Действително има избуяване на популистки политически дискурси след дълга ера на доминация на либералното и най-вече на експертното говорене в политиката. Избуя националпопулизмът. Различни са причините за това. От една страна, икономическата глобализация изпревари значително политическата, тоест ние – на национално ниво – нямаме достатъчно политически инструменти, с които да регулираме световната икономика. Имаше и прекомерен акцент върху малцинствата, спрямо който се породи националистическа реакция. [...]

В името на народа?

Историята на популизма е доста добра известна. Мнозина изследователи са се погрижили да проучат неговите наченки и да проследят цялостната му генеалогия. Така че бихме могли да приемем, както твърди Ян-Вернер Мюлер, че „популизмът е специфично модерен феномен“. В същото време би могло да се приеме, че форми на популизъм присъстват още в Римската античност (при условие че допуснем възможността за ретроспективна употреба на един термин, чиято дефиниция е изкована през модерната епоха). [...]