Варненският „Тютюн“

Спектакълът „Тютюн“ е драматургична версия, основана върху многострадалния роман. Нейният автор Юрий Дачев е отдавна специализиран в театралния „превод“ на големи прозаични текстове. Похвално усърдие, още повече когато става дума за произведения от български автори, съществено допринесли за обогатяването и елегантността на литературния българския език. Романът „Тютюн“ е точно такъв. Силата на Димитър Димов е тъкмо часовникарската му прецизност в детайла и нюанса – както в езика, така и във всичко останало. [...]