Християнската надежда

Някога в света на човешката надежда и в света на изградения от нея героизъм навлязло Евангелието. Християнската надежда докосва едно особено чувствително място в човека. Има думи, които не само описват нещо, но също така го измъкват от мрака, правят го видимо. Такава дума е евангелската дума „надежда“. Благодарение на нея човек се е „издигнал до ранга на своята същност“. Камю пише: „Християнската доктрина опрощава този свят, противен и трогателен, където даже на къртиците е дадена надежда“. [...]

Отказвам да съм жертва

Американските университетски среди са обсебени от темите за расата и робството. Когато им напомням, че и робството познава веригата на доставки, те спират да слушат и сменят темата. Там, откъдето идвам, всички го знаят: африканците също поробват африканци, така е било през XVIII век, когато съучастниците от Африка са помагали на търговците на роби, така е и днес. Расизмът и робството са сред най-големите злини, които хората вършат, ала те не са характерна черта на Запада. Характерна черта на Запада е животът в свобода. [...]

Музиката зове към живот

Музиката е върховно произведение на човешкия дух. Ние сме убедени, че първите хора са общували чрез мелодии, превърнали се в езици. Музиката днес представлява за нас живота, изправен пред лицето на смъртта. В повестта „Полковник Шабер“ на Балзак имаме разказа на един герой, който обяснява как е разбрал, че е все още жив, чувайки край себе си воплите на умиращите. Ако има смърт, няма звук. Няма музика. И ако музиката играе такава роля в погребалните церемонии, то е за да се екзорцизира смъртта. [...]

Философията по време на холера

Първият случай на починал от холера в Берлин е от август 1831 г. По тази причина Георг Вилхелм Фридрих Хегел и семейството му напускат града и се връщат едва през октомври. Това е причината професорът да започне лекционния си курс толкова късно – на 11 ноември, петък. На следващия ден, в събота, провежда изпити. В неделя се почувствал зле и изкарал тежка нощ. На другия ден, в понеделник, на 14 ноември 1831 г., се споминал в 17 часа. Очевидно е, че преведената по-горе публикация излиза след кончината му. [...]