По мостовете на литературата и времето. Разговор с Хюсеин Мевсим

Превел съм досега към 20-ина съвременни български пиеси, издал съм няколко сборника с българска драматургия и смея да твърдя, че тя се цени високо и се радва на голяма популярност в Турция, поставя се с успех. В резултат на личните ми връзки със самите драматурзи често български пиеси правят световна премиера в Турция, такъв беше случаят със „Заговорът на Калигула“ от Стефан Цанев. Всяка година поне десетина български пиеси се играят по сцените на турските държавни, общински или частни театри. [...]

Отказвам да съм жертва

Американските университетски среди са обсебени от темите за расата и робството. Когато им напомням, че и робството познава веригата на доставки, те спират да слушат и сменят темата. Там, откъдето идвам, всички го знаят: африканците също поробват африканци, така е било през XVIII век, когато съучастниците от Африка са помагали на търговците на роби, така е и днес. Расизмът и робството са сред най-големите злини, които хората вършат, ала те не са характерна черта на Запада. Характерна черта на Запада е животът в свобода. [...]

Неразгадаемата човешка природа. Разговор с Надежда Олег Ляхова

Идеята се ражда мигновено, а в произведение се превръща бавно. Има разлика между изразена чрез образ идея и „произведение“. Със статут на „произведение“ не всички образи се сдобиват и пътят в повечето случаи не е кратък. Времето, за което идеята се материализира чрез образ, в различните случаи е различно. Като че ли зависи най-вече от характера на художника. При мен се случва бързо. Образи създавам много – просто имам такава необходимост, нещо като „нервен тик“. По-голямата част не се превръщат в произведения. [...]

Преди откупките. Разговор с Аделина Филева

Когато станах ръководител на СГХГ, за мен беше изключително важно не само да променим стратегията на работа на институцията, но и да започнем да попълваме фонда, защото от 1989 г. до 2005 г. творби постъпваха само като дарения, а това, разбира се, е изборът на дарителя, не на специалистите в музея. Моята битка беше да разполагаме със средства, за да можем ние да избираме според нуждите на нашите фондове, да следим развитието на артистите, да обикаляме по ателиета и изложби и да подбираме определени произведения. [...]

Яна Добрева: Учим се от страданието

„План Б“ е за аварийния изход от цялото днешно безумие, защото тежките зависимости са резултат от духовната пустиня, в която живеем. Всъщност тежките зависимости са и шанс за човека да се промени. Защото зависимият човек е болен. Зависимостите се оказват болест – те не са морална категория. Алкохоликът, наркоманът и комарджията, колкото и странно да звучи, не са деградирали хора. Те са тежко болни, тази болест обхваща цялото същество – тя има физически, умствен и духовен пласт. И се лекува чрез духовни средства. [...]

Музиката зове към живот

Музиката е върховно произведение на човешкия дух. Ние сме убедени, че първите хора са общували чрез мелодии, превърнали се в езици. Музиката днес представлява за нас живота, изправен пред лицето на смъртта. В повестта „Полковник Шабер“ на Балзак имаме разказа на един герой, който обяснява как е разбрал, че е все още жив, чувайки край себе си воплите на умиращите. Ако има смърт, няма звук. Няма музика. И ако музиката играе такава роля в погребалните церемонии, то е за да се екзорцизира смъртта. [...]