Цени и откупки

Цени и откупки

Много важен проблем при липсата на бюджет за откупки, а съответно и на план и стратегия за попълване на колекциите, е отражението върху професионализма на музейните специалисти. Те губят стимула да следят и анализират текущите художествени процеси, да открояват важните тенденции и да отсяват качествените творби. Поради което и изостават понякога с десетилетия в представите и понятията си, а съответно и в критериите. Така например през 2012 г., когато Министерството на културата отпусна инцидентно пари за откупки на НХГ, в текста към изложбата, в която те бяха представени, закупените инсталации и видеа, създадени в последните няколко години, бяха определени като „неконвенционални форми“. А този термин не е актуален за съвременното българско изкуство от средата на 90-те. [...]

Преди откупките. Разговор с Аделина Филева

Когато станах ръководител на СГХГ, за мен беше изключително важно не само да променим стратегията на работа на институцията, но и да започнем да попълваме фонда, защото от 1989 г. до 2005 г. творби постъпваха само като дарения, а това, разбира се, е изборът на дарителя, не на специалистите в музея. Моята битка беше да разполагаме със средства, за да можем ние да избираме според нуждите на нашите фондове, да следим развитието на артистите, да обикаляме по ателиета и изложби и да подбираме определени произведения. [...]

Да колекционираш, означава да се грижиш

Колекционирането е форма на грижа за едно общество. В повечето държави по света откупуването на произведения и създаването на колекции е свързано с добре разработена цялостна инфраструктура. Тя включва както средства в бюджетите на самите музеи и галерии, така и различни публични програми, фондове и механизми за подпомагане на музейната дейност, включително и за откупки. Има и множество примери за създаване на държавни национално представителни колекции, които да съхраняват и показват изкуството. [...]

Музеят като машина за знание. Разговор с Мартин Енглер

Музеят „Щедел“ във Франкфурт на Майн е създаден през 1815 г. като частна фондация от банкера Йохан Фридрих Щедел. Той е най-старата музейна фондация в Германия. Колекцията на Щедел представя под един покрив почти 700-годишната европейска история на изкуството – от началото на XIV в. през Ренесанса, барока и класическата модерност до съвременността. Наред с колекционирането и съхраняването, други направления в работата на музея са научните изследвания, както и създаването на изложби от международен мащаб. [...]

Музеите и пазарът на изкуство. Разговор със Стефан Стоянов

Когато музеи на Запад купуват произведения на един автор, неписано правило е да има отстъпка от 20 % от пазарната цена. В много редки случаи тази отстъпка е по-висока. В моята практика на галерист това се е случвало само два пъти, но за сметка на това плащанията са били в по-кратки срокове от обикновеното. По принцип плащанията при откупки от музеи отнемат от шест месеца до година. Решението за цената се съгласува между конкретния музей и галерията, а галерията съгласува договарянето с автора. [...]

Отговори на Министерството на културата до сп. „Култура“

В изпълнение целите и мерките от Програмата за управление на Правителството на Република България (2017–2021) Министерството на културата предприема редица действия, като едно от тях е разработване на механизъм за подкрепа, развитие и популяризиране на визуалните изкуства. Процесите в областта на изкуствата се отличават с изключителна динамика и през последните години Министерството на културата инициира разработването на програми, които да стимулират визуалните изкуства. [...]