Игра на жертва

Терминът „русофобия“ бива използван, за да обоснове твърдението, че жертвата е една имперска сила дори когато тази имперска сила, Русия, води жестока война. В исторически план това поведение е нещо типично. Имперската власт дехуманизира истинската жертва и настоява, че тя е жертвата. А когато жертвата (в случая Украйна) започне да се съпротивлява срещу нападенията, убийствата и колонизацията, империята започва да настоява, че искането да се прекрати всичко това е нещо неразумно, болест. Че това е „фобия“. [...]