От светлата страна на живота

Светла книга въпреки някои тъмни времена, през които спомените преминават. Книга, в която срещата с Иван Теофилов е допускане в пространството на съкровени спомени, в творческата „лаборатория“ на поета, драматурга, преводача… В пространството на намерено спокойствие и тишина след бурите, премеждията, злочестините, а и след „големите“ надежди, възторзи, победи. Затова „За радостта и езика“ е мъдра книга. Книга на опита, на честността и почтеността, на малките или по-големи откривателства по пътя на живота... [...]

Документалната фикция Хоракова-Угрешич

Дълго, протяжно четиво, романът на Павла Хоракова „Теория на чудатостите“ се оказа интелигентско скривалище. Пише за всичко, сякаш за нищо. И кой знае какво не се случва, но това не е важно, защото езикът му е сигурно място. Младата Ада работи в нещо като Институт за интердисциплинарни изследвания и конкретно изследва взаимността на човешките симпатии. Тя не се страхува да бъде себе си, и то така, че никой от нас, докато чете, също не се страхува да бъде себе си. Знаем всичко за семейството ѝ, различните травми... [...]

Отвъд телевизионния мит

Това е книга за телевизията, но и книга за „екранната революция“, настъпила през 1990 г. Съвременниците си спомнят как улиците опустяваха в 20 ч., когато по единствената програма на единствената държавна телевизия Нери Терзиева и Асен Агов поздравяваха хората с прочутото „Добър вечер, дами и господа“. Ефектът бе като от срутване на Берлинската стена пред телевизорите. Книгата е дело на най-близкия ѝ човек – нейния съпруг Евгений Тодоров, който не крие колко трудно му е било тъкмо той да пише за Нери... [...]

Пораза. Записки от разделението

Казват, че „Не ви познавам“, новият роман на Теодора Димова, бил продължение на „Поразените“ (2019). И да, така е: главната героиня Александра е внучка на едно от основните действащи лица в предишния роман, Райна – жената, опитала безуспешно да спаси съпруга си от работническо-селските изчадия, отдавайки се на едно от тях. Тази злочеста постъпка има изненадващо развитие в „Не ви познавам“. Но като че ли не тази прехвърлена през годините сюжетна линия е най-яката нишка, свързваща двата романа... [...]

Философи в изгнание

Ернст Касирер тръгва в изгнание през 1933 г. Валтер Бенямин се самоубива по време на бягството си от Германия през 1940 г. Теодор В. Адорно напуска окончателно Третия райх през 1938 г. и се преселва в САЩ. Там вече го очаква Макс Хоркхаймер. Хана Аренд пристига в Ню Йорк през 1941 г. Рудолф Карнап също напуска Германия през 1935 г. и благодарение на посредничество на американския философ и логик Уилард Куайн започва да преподава в Чикагския университет. Ернст Блох създава в САЩ „Принципът на надеждата“. [...]