Съществуването в три действия

Юлиян Табаков е театрален художник. Това предопределя и начина, по който подхожда към изложбените си проекти. Те са тотални визуални инсталации, в които зрителят се потапя, а после дълго ги носи в себе си. Неговите изложби са мислени през пространството на галерията като сцена, през предмети, живеещи между реалното и нереалното, между живото и мъртвото, между светлината и тъмнината, през умело модериране на зрителната гледна точка, както и през разказани вътрешни истории, повече или по-малко скрити сюжети. [...]