От насилието до божественото

Резултатът от събирането на две желания върху един несподеляем обект е, че моделът и неговият имитатор вече не могат да споделят същото желание, без да се превърнат в пречка един за друг. Миметичното съперничество е навсякъде, но само неколцина писатели нарушават мълчанието и изобличават фалшификациите, свързани с него. За да не се сблъскаме с нашия миметизъм, ние гримираме предизвикваните от него конфликти като противопоставяния на идеи, мнения и вярвания. [...]

Това е краят на времето

Елементарната емпатия, основаваща се на факта, че ако съседа ти го нападнат, трябва да го подкрепиш, невинаги сработва. Често хората просто не са в състояние да осъзнаят целия ужас, който преживяваме тук. Когато говорим за Полша, Франция или Германия, говорим за големи абстракции. Падналото ти се географско местоположение може да е проклятие или пък щастлива случайност: ако сте някъде в Пиренеите, Русия не може да стигне дотам, а ако сте в Централна Европа, тогава сте потенциална цел на това раково образувание. [...]

Три есета

Основната полза от четенето на велики писатели няма отношение към литературата, тя не е свързана нито с великолепието на стила, нито дори с възпитанието на нашите чувства. Да четеш хубави книги е полезно, защото те не ни дават да станем „истински съвременни хора“. Пътят през вековете е осеян с труповете на „истински съвременни хора“. А литературата – вечната класическа литература – непрекъснато ни напомня за немодните истини, уравновесяващи новите възгледи, на които бихме могли да се поддадем. [...]