За новите читатели и независимите издатели. Разговор с Антоанета Колева, Тодорка Минева и Йонко Йончев

За новите читатели и независимите издатели. Разговор с Антоанета Колева, Тодорка Минева и Йонко Йончев

Издателската работа е рисково движение по ръб, напомнящ планински хребет – трябва да удържаш крехък баланс, иначе от едната страна падаш във финансовите сметки и икономическите изисквания, а от другата – в „чистата култура“, което те обрича на фалит. Движението по този рисков ръб е и като движение под зависимост или под независимост. Да си независим издател означава да имаш пълната свобода сам да определяш издателската си политика и да имаш консистентна издателска политика, години. И най-вече да поддържаш висок етос. Какво значи това в книгоиздаването ли? Например да не допускаш книги с човеконенавистни идеи или с отровни за твоето общество в конкретния момент идеи. [...]

Да на поезията

Какво е да издаваш поезия тук и сега, е част от въпроса имат ли място независимите издателства сред българското издателско поле. Особено ако издателството е специализирано само за поезия. Да правиш това във време, когато печалбата и търговският успех са сякаш най-важното нещо, да издаваш поезия, за която няма финансиране или то е минимално, да издаваш преводи на поезия при наличието на малко преводачи, които се нагърбват с тази неблагодарна, непосилна и и нископлатена работа, е трудна задача и изглежда обречена. [...]