ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО

Портал Култура

Времето, захапало опашката си

Разговор с писателя Захари Карабашлиев за прозата, политиката и пандемията в дистопията на романа „Опашката“.

Портал Култура

Образи на българския преход

Кои образи на българския преход са утвърдени като знакови в изкуството? Доколко преходът въобще е мислен в киното, театъра, музиката?

Александър Донев

Продължаваме статуквото?

Най-дълбокото усещане, което получи добре осведоменият и достатъчно честен наблюдател на коалиционните преговори по тема „Култура“, беше чувство на угнетение и безнадеждност.

Дамиан Льо Ге

Как спасението може да носи смърт?

След двугодишно разследване на сексуалните посегателства в Католическата църква на Франция изводите на комисията, оглавявана от Жан-Марк Сове, са вече публично достояние.

Добрин Тодоров

Рехуманизация

Днес е важно да се преосмисли предразсъдъкът, превърнал се едва ли не в мисловна аксиома, че не бива да се поставят никакви ограничения пред развитието на технологиите.

Майкъл Едуардс

За Радостта

Неуместно ли е да се говори за радостта? Или е жестоко, докато светът страда? Не, при условие че пристъпваме със страх и трепет и съзираме в радостта нещо по-различно, отколкото приятното чувство.

Мено тер Браак

Националсоциализмът като доктрина на озлоблението

Опасността не е националсоциализмът като „доктрина“, а „чистият“ ресантиман, който вече не помни своя произход и вярва във фразата като в чистата истина на чистата лъжа.

Стоян Асенов

Студентското време – опит за припомняне

Студентското време фокусира в себе си не само предизвикателствата пред университетското образование, но и въпроса за различния смисъл на времената в човешкия живот.

НДПВ

Национално движение „Петков и Василев“? Аналогиите между новия политически проект „Продължаваме промяната“ и НДСВ са многобройни, има и съществени различия.

Добрин Тодоров

Иновативната педагогика: очаквания и рискове

Изглежда днес иновативните педагози не очакват от учителите да се ангажират с учения, даващи обяснение на по-дълбоките основания на човешкото битие.