Виденията на Златю Бояджиев

Книгата на Димитър Пампулов за Златю Бояджиев трудно се поддава на определена типологична класификация. Тя е от по-особено естество. Авторът не е изкуствовед, художествен критик или художник, но е достатъчно изкушен от материята, за която пише, бидейки проницателен наблюдател, естетически чувствителен и емоционално „въвлечен” в нея. На всичко отгоре, разбира се, Пампулов е и чудесен писател, стихийно изградил характерните белези на своята неподражаема стилистика. [...]

София утре

„София утре: изложба на „Визия за София“ се откри на 8 октомври и продължи до 30 ноември в централното пространство на Софийското ларго. Изложбата представи над двадесет изследвания, направени за две години, които се отнасят до различни въпроси в седемте направления на Визията: транспорт, околна среда, градска среда, икономика, хора, идентичност и култура, управление. Графики, карти и текстове от изследванията бяха показани по хоризонтала на основната инсталация, представляваща картата на София. [...]

Образи отвъд графата

Позабравената радост от класическото графично изкуство, от съзерцанието на линии и щрихи, изграждащи образи, разчитането и четенето на самите образи, а от тях отново към линиите и щрихите, които не просто изграждат, но и нюансират тези образи – ролите, състоянията, трепетите им... Такова преживяване предлага една умна изложба в НГ „Квадрат 500“ – „Притегателни и обичайни. Жената в творчеството на европейски графици от XIX и XX век“ (27.09.2019–5.01.2020, куратор Калин Николов). [...]