Рождество и влъхвите

Нека внимателно се вгледаме в даровете, принесени Му от мъдреците. Без съмнение пастирите, дошли да се поклонят пред яслата, са носели полезни продукти – мляко, плодове, дрешки. Подаръците на мъдреците обаче са от сферата на чистия лукс. Те контрастират с нищия живот, вдъхновен от отшелниците в пустинята. Бедността, която е християнска добродетел, не е мизерия, тъкмо обратното. Можеш нищо да не притежаваш и пак да живееш в блясък. [...]

Имитация на кошмар

Бях стигнала до един много отдалечен и напълно непознат квартал на града в търсене на една определена бакалница, за която бях чула на една опашка да се разказват чудеса. Бакалницата ми се видя с прашен, дори неприятен вид, но нелишен от очарованието на онези махленски дюкяни, които бях успяла да хвана в началото на детството си и в които се продаваха редом бонбони за смучене и наливно олио, пражка шунка и фитили за газена лампа, картофена захар и мухоловки... [...]

Три основни черти на нашето време

Характерно за изминалия ХХ в. е цялостната деконструкция на традиционните ценности и авторитети, без аналог в историята. На деконструкция бе подложена тоналността в музиката, видимостта в живописта, традиционните правила в романа, театъра, танците, филмите, различните форми на онова, което в духа на 68-а наричахме „буржоазен морал“. Накратко, всички традиционни ценности минаха през шредера на деконструкцията. Не изпитвам никаква носталгия. Опитвам се да разбера какво се е случило. [...]

Дисидентството за ученици

Институтът за изследване на близкото минало проведе пилотен проект с ученици от 127 СОУ в 10-и и 11-и клас, посветен на конфликта между идеологически форматираната култура при „живковския социализъм“ и алтернативните културни движения от този период, в сътрудничество с пет изследователски и обществени организации със сходен профил от Унгария, Полша, Чехия, Румъния и Албания. [...]