Светът се променя изцяло

Противно на прогнозите, популистките партии не се възползваха особено от COVID кризата. Защото популизмът се обръща не към страховете на хората, а към тяхната тревожност. А тревожността е дифузен страх, страх от всичко, страх, че не сме поели в правилната посока. В случая с COVID този страх подлежи на идентифициране. И хората възнегодуваха срещу онези, които взимат решенията. Този период отминава и вие виждате, че правителствата, които смятат, че са свършили добра работа, почти навсякъде се сгромолясват. [...]

Метаморфозата на западната цивилизация

Християнството доста се е изличило в някои страни, особено в западната зона, но пък се разгръща другаде; то си отива и се завръща и днес няма никакво основание да говорим за неговия край. Аз говоря обаче за „християнския свят“, тоест за християнството като цивилизация: става дума за цивилизация, чиито нрави и закони зависят от християнските догми. Тази цивилизация видимо приключва с края на ХХ в. Много малко са вече страните, в които законите и нравите зависят от християнството. [...]

Полет на сляпо към бъдещето

Модерният свят е рисково общество. Показва го ясно всяка голяма криза. Пандемията от коронавирус не е изключение. Живеем в епоха на страха. Златните години след падането на Берлинската стена бяха последвани от ислямистки терор, ново преселение на народите, заплашителна климатична катастрофа и сега – вируса. А няма по-голям страх от страха от инфекция и атака на невидимия враг. Всички споменати феномени на страха имат общ знаменател: те са цената, която трябва да платим за процесите на глобализация и свързаност. [...]