Първият коловоз на прозата

Срещата с „немерената реч“ на Георги Борисов е смайваща и ненадейна – цял огромен том с есеистика, към който се прибавят подбрани интервюта от последните десетилетия. Бял лист хартия внезапно полита към нищо неподозиращия читател, отваря се като врата в стената и профучава със скоростта на Литературния експрес, който в началото на новия век иска да свърже почти невъзможното – двата края на многострадалния ни континент – чрез „вавилонския труд“ на пътници като Георги Борисов. [...]