2
3790

Печалната история на марксизма II

В предишния текст под това заглавие аз отрекох марксизмът да може да се определя като някаква научна, философска (или философско-политическа) доктрина. В своето действително историческо битие, казах аз, той бе всъщност тип хилиастична (миленаристка) религия – уникална сред многото съществували „хилиазми“ с това, че през XX век направи опит да установи на различни места своето „хилядолетно царство“, отнемащо на човека неговата история и подчиняващо го на „Абсолютната“ ѝ идея, олицетворявана от нейната (комунистическа) „Партия“.

За да уплътня това свое твърдение днес ще започна с един опит за периодизация на „ставането“ и краха на тази религия.

Всъщност, творчеството на самия Маркс аз бих определил като (само) първия етап от предисторията на собствено „марксизма“. Определям го така, защото макар да дава името на въпросната религия, това творчество все още не е „марксизъм“ (не е все още „-изъм“). И не е дори само поради една (всъщност конфузна за марксистите) причина: мързела и пословичната несистематичност на автора Карл Маркс.

Нека припомня, че освен „Капиталът“ (също приведен в напълно завършен вид от Енгелс) самият Маркс е автор най-вече на „ръкописи“ и на „проекти“ за съчинения, т. е. преди всичко на незавършени произведения, често захвърляни за години настрана (предавани – по думите на Енгелс – „на гризящата критика на мишките“), за да се заеме „гениалният мислител“ с (по същество конюнктурна) публицистика, от която да изкара някоя пара. Известно е, че въпреки финансовата помощ на фабрикантския син Енгелс, Маркс почти толкова, колкото за „комунизма“, е мислел за пари.

Но ето защо издаването на по-голямата част от тези Марксови „ръкописи“, тяхното коментиране, акламиране, екзегеза и популяризиране в цели съчинения, далеч надхвърлящи по обем коментираното, е извършено именно от Енгелс. „Развитието на социализма от утопия в наука“, „Анти-Дюринг“ (особено първия и втория раздел), „Лудвиг Фойербах и краят на класическата немска философия“ и т. н., това са все съчинения на Енгелс, които събират, подреждат и придават що-годе систематичен вид на „наброските“ и „записките“, които Маркс всъщност е „произвел“. Към тях следва да се добави и придаването на (фалшив) теоретически ръст на откровено журналистически работи на Маркс (като „Осемнадесети брюмер на Луи Бонапарт“ и „Наемен труд и капитал“), извършено пак от Енгелс. Тъжната истина е, че на опитващия се да „изчопли“ от Енгелсовата черупка „самия“ критически Маркс, негов адепт остават почти само прословутите „Тезиси за Фойербах“, които поради своята фрагментарност и краткост могат да се подлагат на толкова безкрайна екзегеза, колкото Декалога от талмудическия иудаизъм.

Поради всичко това не без основание може да се утвърди, че „марксизмът“ (дори на самия Маркс) е произведение на Енгелс.

Което би останало без кой знае какво значение, ако не бе последвано от нещо по-важно, а именно – от овладяването (направено пак най-вече от Енгелс) на определени групи от зараждащото се (съвсем независимо от „класиците“) по онова време партийно социалистическо движение в Германия. Именно овладявайки части (групи) от това движение, Маркс, Енгелс и ранните им „другарчета“, започват да ги „хилиатизират“, превръщайки ги от политическо в религиозно движение.

И това обаче не би имало особено сериозни последици, защото ранната социалдемокрация бързо отделя от себе си загрижените много по-скоро за „Историята“ и нейния „есхатон“ – комунизма, отколкото за работниците марксисти (свидетелство за което са мрънкащите им „критики“ на Готската и пр. програми). Не би имало, казвам, особени последици, ако в началото на XX век в марксистките „групи“ на социалдемокрацията не бяха се влели руските адепти на учението с тяхната сектантско месианистична психология. В този смисъл Ленин действително може да се нарече създател на „марксизма“ в доста по-голяма степен от самия Маркс. „Марксизмът“ става истинска религиозна визия и се организира в (йерархизирана) „църква“ (да припомня Лениновата „пирамида“ – „маса-класа-партия-водач“) именно благодарение на Владимир Илич.

И все пак, все пак – нито така произведената марксистка религия, нито нейната „църква“ биха осъществили някога своето „хилядолетно царство“, ако не бе катаклизмът на Първата световна война и душеприказчеството на такива политически авантюристи и двойни (или тройни) агенти като например Парвус.

Известно е, че Ленин, стриктно следвайки „ортодоксията“ на марксизма, е бил убеден (до самия февруари 1917 г.), че „световната пролетарска революция“ може да избухне (и евентуално да победи) първо и преди всичко в най-развитата капиталистическа страна в света (за Маркс и Енгелс в края на XIX век такава е Великобритания, за Ленин, кой знае защо – Швейцария).

В базираната върху документи (и вставена в епоса „Красное колесо“) повест „Ленин в Цюрих“ Ал. Солженицин изразително ни е описал абсурдните опити на Владимир Илич да убеди швейцарските социалисти (в разгара на войната около тях) да „съборят“ държавата си и да надуят тръбата на пролетарския апокалипсис. Именно в Швейцария обаче, пристигналият (най-вероятно като германски агент) Парвус отваря очите на „гениалния“ Ленин за шанса превратът да бъде извършен в започващата да губи войната, разбунена Русия (за сведение Маркс е нареждал Русия буквално извън Европа и я е определял като страна с докапиталистически, „азиатски начин на производство“).

И ето: именно превратът в Русия слага край на теоретико-политическата предистория на марксизма и полага началото на неговата собствена история, т. е. на историята на марксисткия апокалипсис – изземването на историята от хората (и в този смисъл наистина нейното прекратяване) и подчиняването на хората на „Идеята на историята“, олицетворявана, повтарям, от „Духа“ на нейната истина – комунистическата „Партия“.

Едва от този момент марксизмът като една от световните „религии“ придобива историческо битие – битие, раз-съществяващо обществото на хората през целия XX век: отначало в „една отделно взета страна“ (бившата Руска империя, СССР), сетне в половин Европа, а още по-нататък тук и там по целия свят (в Корея, Камбоджа, Виетнам, Куба и т. н.). В „предисторическата“ си фаза марксизмът остава тук-там в свободния свят, където тутакси се разтваря  (още тогава) в пост-фройдизма, структурализма и т. н. на отделни (не първостепенни) мислители, които, трябва да се признае, бяха мразени от собствено „марксистите“ много по-горещо (както се мразят еретици) в сравнение с откровените обективни и субективни идеалисти, неотомисти (и „вся остальная христианская сволочь“).

Та ето: именно този апокалиптичен „марксизъм“ претърпя поражение през 1989 г. и оттогава се намира в третия етап от своето съществуване – в своята пост-история, чиято тъжна (и смешна) картина обещах да обрисувам в самото начало.

Предварително ще трябва да кажа обаче, че „аристократите“ на класическия марксизъм – жреците и теоретиците на комунистическите партии от катастрофиралия „съветски блок“ (които до самата 1989 г. строяха вече „развития“ или „зрял“ социализъм) най-бързо и най-малко травматично изоставиха всеки „марксизъм“ и се превърнаха поравно в квазикапиталистически олигархии (България е типичен пример в това отношение) и в „неоконсервативни“ (фашизоидно-националистически) движения (най-вече в Русия и в бившата ГДР).

В този смисъл „марксизмът“ (изучаван вече на английски и френски – но не на немски в оригинал или на руски – езикът на „свещеното предание“ на религията) остана достояние най-вече на млади, екзистенциално не особено зрели и не толкова безскрупулни „ентусиасти“, които и поради своя (хабитуален) снобизъм и индивидуализъм и до днес, слава Богу, са базисно неспособни да се организират партийно-политически.

Онова, което остана дълбинно присъщо и на тези (млади) марксисти обаче, бе именно духът на религиозния хилиазъм (като правило не осъзнаван от повечето от тях) и който и до днес ги тласка към това да търсят дълбоко „подводната“ субстанция на историята, неминуемо течаща по посока на своя апокалиптичен „океан“, та като се „влее“ в него, да я „приключи“ триумфално.

Краят следва.

Проф. дфн Калин Янакиев е преподавател във Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, член на Международното общество за изследвания на средновековната философия (S.I.E.P.M.). Автор на книгите: „Древногръцката култура – проблеми на философията и митологията“; „Религиозно-философски размишления“; „Философски опити върху самотата и надеждата“; „Диптих за иконите. Опит за съзерцателно богословие“; „Богът на опита и Богът на философията. Рефлексии върху богопознанието“; „Три екзистенциално-философски студии. Злото. Страданието. Възкресението“; „Светът на Средновековието“; „Res Vitae. Res Publicae. Философски и философско-политически етюди от християнска перспектива“; „Европа–Паметта– Църквата. Политико-исторически и духовни записки“ (текстове, публикувани в Портал Култура). През 2016 г. излезе юбилеен сборник с изследвания в чест на проф. Калин Янакиев „Christianitas, Historia, Metaphysica“. Най-новата му книга е „Христовата жертва, Евхаристията и Църквата. Студии върху библейските основания“ („Комунитас“, 2017).
Предишна статияОбединението
в дясно
Следваща статияТрезв ли съм – не зная радост

2 КОМЕНТАРИ

  1. Не мога да се съглася, че Ленин е имал въобще някаква идея и вяра в тази „идеология“, И Маркс и Ленин са класически безделници, които не са способни в нормалния свят да изкарат и пет пари за да могат да съществуват. Те просто искат да яхнат някакво недоволство и да получат шанс да управляват с една единствена цел – да заграбят заграбеното(според тяхното разбиране). Ако приемем, че има въобще някаква икономическа част в марксизма(говоря за реално приложима) то тя е толкова утопична, че даже не заслужава коментар. На нея може да „клъвнат“ само примитиви, които органически са мързели с ампутиран морал, а такива има само в Русия в критична маса, която да направи нещо. Всъщност цялата история на Руската империя е такава – идване на власт на цар, който избива по ужасяващ начин всяка съпротива и опозиция и така до следващия, като се почне от Иван Грозни та до сега. Германия разсекрети догора си Парвус, който за 50 милиона златни марки(или 80 не помня точно) обеща да направи революция в Русия. Съветите въобще не са измислени от Ленин, а са оглавени от него с измама и обещания, която лъсва при първите разстрели на работници, които са поискали да вкусят от награбеното. Самият Ленин добавя към „идеологията“, чрез ленинизма за физическо унищожение на интелигенция, офицерство, фабриканти, банкери, и цялото дребно занаятчийство плюс селячеството. Ленин и идея си няма, как да организира производството на един хляб(той и затова не е изработил и пари за един хляб по честен начин през целия си живот). Затова и само след 1 година имаме НЕП. Самият Ленин и бандата му са откровени бандити, убийци, изключително цинични и МРАЗЕЩИ всичко руско. те са имали само една цел – ограбване и бягство – затова е и договора с немското правителство. Паралела с хилиастичната идея е само на ниво – пропаганда за да клъвнат масите и без никаква вяра в нея от страна комунистите-болшевики, като тя, пак казвам може да намери почва само в доведени до по-лошо от скотско състояние на бурлаците и крепостните селяни в Царска Русия, които обезумели от сатанинско управление се хвърлят на всеки мираж, който за всеки нормален човек е безумие.

  2. Професорът е чудесен в анализа си на марксистката религия защото е медиевист и вярващ. Сиреч разбира ги тези работи. Ако заемем диалектиката на Хегел и я приложим към големите наративи ще се получи следното: хистиянство – теза, либералното (Просвещението) – антитеза и комунизъм, нацизъм, фашизъм и кансервативизъм – синтеза. А къде могат да се реализират синтезите освен в феодална Расия, Имперска Германия и Италия (не достатъчно либерализирани) Руския Комунизъм е най краен и е принесъл най мнго човешки жертви към наратива.. Разбира се Китай ги задмина, но мащабите не са съизмерими. марксизмът е Европейски, макар и под условие защото е германски, а там поради незнам защо злоупотребеват с философията. сиреч остана екзотичен. Ако не беше спонсориран от севетска Русия щеше да бъде забравен бързо. Друго нещо е Русия. Там както обикновенно е пълен хаос и всички се надпреварват да правят грешки – от прикриващия малоумство с религиозност самодържец, политиците, работниците, командването, вайската и политическите мародери между които е Ленин. не преживяла просвещението тази азиятска империя приема една позитивистична религиозна мимикрия на цяло и продължава да се занимава с убийство на хора независимо от идеите. днес руснаците се опитват да препишат на Ленин и шайка масовите убийства. Мисля че това е опит за оневиняване на руския народ. А това е опасно защото създава надежда за някакво добро в бъдещето. Стойте да видите какво ще направят с православието. и колко народ ще си отиде покрай него. Това е и пряка заплаха за нас защото ни водят за православни. А руското православие не е индивидуален избор на човека а колективна повинност. след време ще забранат дарвинизма, природните науки… Ще се учи само нацистка история, Руски език и вероизповедание. Врагът ще е запада, който е секуларен. Нали ви се струва познато? А каква е поуката? всяка нова идея е приложима там където е родена. всяка кражба я унищожава. Ерго Маркс е прав ,,Русия буквално в извън Европа и я е определял като страна с докапиталистически, „азиатски начин на производство“