Душко Кръстевски – По мостовете на литературата

Опитвам се да накарам хората в Македония да научат нещо повече за българската литература, да им кажа, че има много качествени текстове, които си струва да прочетат. Има едно предаване, което се казва „Коридор 8“ – всяка неделя в 19 часа българско време в Youtube, това е македонско-българска седянка, на която хората за два-три часа си говорят за неща, които са общи за всички нас. Понякога малко спорим. Говорим за църквата, за архитектурата, за музеите, но накрая завършваме с думите на Гоце Делчев или Пейо Яворов. [...]

Никъде етос

Новата книга на Антоанета Алипиева събира в дванадесет части личността и творчеството на Богомил Райнов. Започва със семейството – бащата, майката, съпругите, после кое формира писателя, кабинетът на баща му или улицата и защо идеологическата машина Райнов работи безотказно. Втората половина анализира романа, поезията, изобразителното изкуство, масовата културата. Основна част от книгата се занимава със социалното битие в средата на Вълко Червенков, Крум Кюлявков, Людмила Живкова, Любомир Левчев и Ванга. [...]