ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО

Александър Геров

Само трайните неща

В първата книга от поредицата „Поет за поета“ на изд. „Аквариус“ Иван Цанев избира стихотворения от Александър Геров, един от най-значимите български поети на ХХ век. Освен тях – десет посветени на Геров стихотворения на поети от различни поколения.

Джорджо Агамбен

Homo sacer II

Втората част на Homo sacer от Джорджо Агамбен преосмисля проекта на европейската модерност през призмата на феномени като „извънредно положение“ и „гражданска война“. Проблематиката е толкова актуална, че читатели на текста би следвало да бъдат тревожни и развълнувани умове от всякакви дисциплинарни полета. Откъс от изданието на „КХ – Критика и Хуманизъм“.

Андрей Тарковски

Уловеното време

Това е разказ за живота на Тарковски в изкуството, за „Иваново детство“, „Андрей Рубльов“, „Соларис“, „Сталкер“, „Носталгия“, „Жертвоприношение“, филми, превърнали се в неделима част от световната култура. Но преди всичко книгата разкрива феномена на киното през възгледа на гениалния режисьор. Публикуваме откъс от изданието на ИК „Колибри“, превод Владимир Игнатовски.

Кирил Кръстев

Спомени за културния живот между двете световни войни

Мемоарната книга на Кирил Кръстев представя панорамна картина на културния живот в България между двете войни с интересни факти за най-видните творци и интелектуалци, дружества и редакции през този период. Публикуваме текста за Жорж Папазов от новото допълнено издание на „Ера“.

Даниел Келман

Тил

Странстващият артист и провокатор Тил Уленшпигел живее според романа на Даниел Келман в началото на XVII век, син е на воденичар в едно малко село. Пътят му през унищожената от религиозните войни страна го среща с величията на времето. Публикуваме откъс от романа на германския писател, издаден от „Колибри“ в превод на Жанина Драгостинова.

Марион Пошман

Черно-бял роман

Романът на германската писателка е верен на дуалността, заложена в заглавието му. Той представя контрастите Германия и Русия, човек и природа, одушевено и неодушевено, реално и фантастично, вътрешно и външно, свое и чуждо, и техните сиви зони. Публикуваме откъс от книгата, издадена от „Парадокс“ в превод на Милен Милев.

Стефан Цвайг, Максим Горки

Писма

Двама писатели, които се различават коренно по своя произход, светоглед и литературна дейност, изпитват взаимно възхищение и го изразяват в писмата си. Според Елиас Канети кореспонденцията на Цвайг и Горки разкрива основни тенденции в европейската култура между двете световни войни. Публикуваме откъс от изданието на „Ерго“ и предговора на преводача Венцеслав Константинов.

Валтер Бенямин

Избрана проза

В сборника „Избрана проза“ на издателство „Гутенберг“ са включени предимно текстове, писани в последното десетилетие от живота на Валтер Бенямин. Публикуваме фрагментите „Сънуващият в своите автопортрети“, 1932 г. Преводът от немски е на Емил Антонов. 

Колективният фалш. Есета, част 4

Четвъртият том с есета на Георги Марков излезе със знака на издателство „Рива“. Текстовете в книгата са четени по радио „Дойче Веле“ и радио „Би Би Си“ в периода 1971–1978 г. Първите три тома с есета на Георги Марков са издадени от „Фондация Комунитас“. Публикуваме послеслова на проф. Божидар Кунчев.

Асен Василиев

Живот от сенки и сияния

В спомените си проф. Асен Василиев („Рива“) разказва за събития от нашата история, за издирваните от него паметници на културата из цялата страна, за откриването и опазването на Казанлъшката гробница, църквата „Св. Петка Самарджийска“ в София, Ивановските стенописи край Русе и др. Публикуваме кореспонденцията на автора с художника Кирил Цонев.