Литературата е за свободните. Разговор с Яна Букова

„Поетично“ време не мога да се сетя да е съществувало някога. Да не говорим, че няма по-голям враг на поезията от т.нар. „поетичност“, каквото и да се съдържа в това название. На социалните сътресения реагират – злободневно и журналистически – обикновено пишещите лоша поезия. Поезията с качество винаги съдържа кризите в себе си, за нея не съществуват „спокойни периоди“ в историята. Мисли и напипва напреженията още преди да бъдат усетени, предвижда симптомите на сривовете още преди най-малката податка. [...]

Интелектуалец с мисия

Тези от читателите, които внимателно са следили интервютата на Угрешич през годините, знаят, че тя неведнъж е заявявала, че днес „писателите са напълно безпомощни. „Нямат никакъв импакт-фактор“ и трябва да са щастливи, ако ги четат няколко души. Защото – продължава често пъти тя – изкуството в съвремието е безполезно. Противно на тези свои изказвания обаче, книгите на Дубравка Угрешич ни карат да я провиждаме като достоен наследник на Йосиф Бродски и истински отдаден на етичното и на каузите писател. [...]

Скандалът Хандке

Австрийският писател получи Нобеловата награда за 2019 г. Реакциите бяха бурни. Критиките към Хандке, един от най-влиятелните писатели през последните 50 години, както го нарече Нобеловият комитет, не са от днес. Те се основават най-вече на есето му в две части „Зимно пътуване по реките Дунав, Сава, Морава и Дрина, или справедливост за Сърбия“, публикувано през 1996 г. в „Зюддойче Цайтунг“. В него той критикува едностранчивия начин, по който медиите са отразили ролята на Сърбия в югославската война. [...]

Вкусът на тайната

Може да се каже, че последната книга на Владимир Градев, посветена на „мистиката в праксиса на опита и ейдоса на породената от него рефлексия“, е всъщност приближаване до свободата от „религията“ в опита на мистиците. Разбира се, мистикът съвсем не е атеист в модерния смисъл на думата, напротив, той не се съмнява ни най-малко в Божието съществуване. И все пак е „арелигиозен“, тъй като среща Бога без посредничеството на религията, вън от нейните догми, предписания, култове, свещенослужители. [...]

Всемирът на ритмите

Има понятия, през които могат да се мислят цели епохи. И френският историк Жан-Клод Шмит е убеден, че думата ритъм – в единствено и множествено число – е сред тях, доколкото и днес присъства навсякъде: залива медиите, все едно дали става дума за бликащи страсти след футболен мач или рок концерт, за икономическата рецесия или възмогването от нея. Лекарите се борят със сърдечните и дихателни аритмии, а политиците – със структурните реформи. [...]

На повърхността всичко е спокойно

Да, на повърхността тук всичко е спокойно. Млад мъж седи пред кабинета на лекаря и дълго чака да бъде извикан, една уморена жена избира коледни подаръци, друг млад мъж влиза в малка пекарна, за да си купи вестник и хляб, а младо момиче танцува в нощен клуб в петък вечер... В сборника с кратки разкази „Всеки ден крие в себе си друг“ Гаст Грьобер разказва уж делнични истории – на пръв поглед съвсем обикновени, които могат да се случат и тук, и в Люксембург или където и да е другаде по света. [...]