Молекулата на театъра

Макмилан заявява: „Онова, което най-вече искам да кажа, не е особено кохерентно; става дума за опит да намеря форма за артикулиране на даден мой страх или желание. Пиесите ми имат някакво вътрешно противоречие, което не мога да реша“. Така е и в „Дъх“. Действието се изгражда от диалози на една двойка: жена и мъж обсъждат, проблематизират и варират отношенията си. Тълкуват и движат своя живот такъв, какъвто може и/или трябва да бъде в сегашния свят с неговите норми, условия, формати, девиации. [...]

Животът преди мрака

Чеховите „Три сестри“ в прочита на Стилиян Петров са като поток, който се разраства в широка река, и времето тече различно — в някои мигове сякаш се разтяга, докато накрая стремително и безвъзвратно се ускорява. Режисьорът всичко е премислил и е настроил целия екип на една и съща вибрация. Иначе не би било невъзможно, когато тръгваш към „Три сестри“, пиесата, през която се чете целият режисьорски театър на XX в. В представлението е изведена ясно линията на мъжко-женските привличания и оттласквания... [...]

Анелия Шуманова и радостта от пеенето

„Анелия Шуманова е най-изисканата певица на Музикалния ни театър, която би направила чест и на всяка чужда музикална сцена“, казва за нея композиторът Парашкев Хаджиев. „Много силно впечатление ми направи гласът ѝ – отлично школуван, топъл и красив, много подходящ за Розалинда“, споделя диригентът Ханс Юрген Нагел. Винаги съм обичала разговорите с Анелия Шуманова – спокойна, усмихната, елегантна, с обич към обкръжаващата я действителност, без упреци към колегите. Днес тя е същата. Посреща ме с усмивка... [...]

Неразказани истории. Разговор с Пепа Пенева

Ние сме се фокусирали върху музиката и затова тръгнахме да изследваме какво казват песните. Защото песните са създадени въз основа на конкретни ситуации и оказва се, че има в Родопите песни, които разказват за реални случки – за гръцки момичета, женени за българи. Имало е движение в този район въпреки границите и трудното им преминаване. Имало е един дълъг период, в който са се пресичали гранични зони. Било е трудно, но се е случвало българи да отидат в Гърция. Намирали са начини, срещали са се и са се женили. [...]

За Шумен и първия български оркестър. Разговор с Калина Василева

В Шумен е създаден първият български оркестър от европейски тип. Дотогава звуковата среда у нас е свързана с религията и фолклора. След краха на Унгарската революция голям брой емигранти търсят убежище в Османската империя. Пристигането им съвпада с периода на Българското възраждане. В Шумен те са за кратко, настанени в къщи на българското население. Свободният европейски дух, култура и начин на живот на емигрантите в съчетание с любознателността и будния ум на българите води до истински цивилизационен скок. [...]